Logo KMIL

Redakční rada
Tiráž
Historie
Archiv
Doporučené postupy
Pokyny pro autory
Inzerce
Předplatné
Nákup jednoho výtisku
E-m@il redakce

Vyhledávání:
Zadejte jméno autora nebo slovo v názvu článku:
Výběr čísla z archivu:
 
  Rok; ročník:

  Číslo:
 


Nová monografie

Scharfen J ml. Nokardióza. 1. vyd. Nucleus HK, 2008

Scharfen J ml. Nokardióza. 1. vyd. Nucleus HK, 2008

Oznámení:

11. PG kurz Sepse a MODS, Ostrava, 20.-23.1. 2009

11. PG kurz Sepse a MODS, Ostrava, 20.-23.1. 2009

 
Odkazy na stránky garantujících společností:
Společnost infekčního lékařství
Společnost pro lékařskou mikrobiologii
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii
Chemoterapeutická sekce ČIS

 

KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE
A INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

KLINIKA - VÝZKUM - INFORMACE - PŮVODNÍ PRÁCE - PŘEHLEDY - KAZUISTIKY


Interdisciplinární časopis pro klinickou a laboratorní medicínu, vydávaný pod záštitou Společnosti infekčního lékařství, Společnosti pro lékařskou mikrobiologii a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Časopis je indexován a excerptován v databázích Medline/Index Medicus, Embase/Excerpta Medica Database a Scopus


AKTUÁLNÍ ČÍSLO
Rok 2008; ročník 14, číslo 5: strany 157-196
 

SLOVO VYDAVATELE

 • Tomášek M. P.T. čtenáři, autoři, členové redakční rady!
  159-160
  [Úplný text]

ÚVODNÍK

PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK
 • Nemec A. Multirezistentní Acinetobacter baumannii.
  162-167
  [Souhrn] [Summary]
 • Melter O. Staphylococcus aureus rezistentní k meticilinu (MRSA) – obávaný původce infekcí u lidí a zvířat
  178-185
  [Souhrn] [Summary]
PŮVODNÍ PRÁCE
 • Nemec A, Maixnerová M, Musílek M. Multirezistentní klony Pseudomonas aeruginosa v České republice.
  168-172
  [Souhrn] [Summary]
 • Chromá M, M. Kolář M, Sauer P, Faber E, Štosová T, Koukalová D, Indrák K. Výskyt AmpC-pozitívnych kmeňov Klebsiella pneumoniae u pacientov s hemato-onkologickým ochorením.
  173-177
  [Souhrn] [Summary]
 • Vejsová M, Buchta V, Kudiyirickal GM, Křivčíková L, Slezák R. Nálezy kvasinek u pacientů Stomatologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové v letech 1996 až 2007
  186-191
  [Souhrn] [Summary]
ZPRÁVA
 • Kolář M. Ohlédnutí za 12. ročníkem pracovního setkání „Antibiotická politika“, neboli „Soláně“.
  172
  [Úplný text]
 • Lovečková Y, Dovalová M, Látal T. Evaluace inovace informačního systému Envis® LIMS pro laboratoře klinické mikrobiologie.
  192-196
  [Souhrn] [Summary]


MINULÉ ČÍSLO
Rok 2008; ročník 14, číslo 4: strany 125-156
 

ÚVODNÍK

 • Zelená H. Vážené a milé kolegyně a kolegové!
  127
  [Úplný text]
PŮVODNÍ PRÁCE
 • Zelená H, Januška J, Raszka J. Zkušenosti se sérologickou diagnostikou horečky chikungunya.
  128-132
  [Souhrn] [Summary]
PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK
 • Fajfr M, Neubauerová V, Fajfrová J. Diferenciální diagnostika hemoragických horeček.
  133-139
  [Souhrn] [Summary]
 • Pazderková J, Krejčí J, Dlouhý P. Listerióza - přehled současných znalostí.
  140-144
  [Souhrn] [Summary]
KAZUISTIKA
 • Pazderková J, Dlouhý P, Štolbová M, Krejčí M. Listerióza - kazuistika čtyř případů.
  145-148
  [Souhrn] [Summary]
 • Štefániková L, Freibergerová M, Husa P, Keřkovský M. Mnohočetné mozkové abscesy odontogenní etiologie způsobené Fusobacterium nucleatum.
  149-153
  [Souhrn] [Summary] [Obrázky] Obrázky
ZPRÁVA
 • Janečková J, Janeček M. Digitální dokumentace v mikrobiologické laboratoři pomocí přístroje BACMED 4i - analyzátor inhibičních zón a ekvivalence MIC s expertním systémem B.E.E.S.
  154-156
  [Úplný text] Úplný text


PŘEDMINULÉ ČÍSLO
Rok 2008; ročník 14, číslo 3: strany 85-124
 

ÚVODNÍK

PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK
 • Kocmanová I, Ráčil Z, Koukalová D, Mayer J. Laboratorní stanovení 1,3-b-D glukanu a jeho využití v diagnostice invazivních mykóz
  88-92
  [Souhrn] [Summary]
PŮVODNÍ PRÁCE
 • Hrnčířová K, Lengerová M, Ráčil Z, Kocmanová I, Volfová P, Lochmanová J, Dvořáková D, Mayer J. Srovnání účinnosti čtyř metod pro izolaci DNA Aspergillus sp. z periferní krve.
  93-99
  [Souhrn] [Summary]
KRÁTKÉ SDĚLENÍ
 • Huťan M, Mihálik J, Huťan ml M, Kutarňa J. Aktuálna problematika nozokomiálnych infekcií vo všeobecnej chirurgii.
  100-103
  [Souhrn] [Summary]
 • Větvička I. Je přirozené zdevastovat Zemi - jediné známé místo k životu?
  104-108
  [Souhrn] [Summary] [Úplný text] Úplný text

KAZUISTIKA
 • Zjevíková A, Lukáčová L, Kielkowská I. Vaskulitida velkých cév jako příčina horečky a zvýšení zánětlivých parametrů.
  109-114
  [Souhrn] [Summary]
ZPRÁVA
 • Džupová O, Beneš J. Clostridium difficile a klostridiová kolitida: co je nového?
  115-117
  [Úplný text] Úplný text
 • Holub M, Chalupa P, Bartovská Z. Zpráva z kongresu - 18th ECCMID (Evropský kongres pro klinickou mikrobiologii a infekční lékařství), Barcelona 19.-22. dubna 2008
  118-121

INFORMAČNÍ BULLETIN
 • 122-124


Aktualizace © 1. 1. 2009

Trios s.r.o.